Hos Helhedsløsningen ApS tilbyder vi landsdækkende vikardækning alle timer i døgnet og alle ugens dage til jobs indenfor sundhedsvæsenet.

Vi kan træde til med kort varsel da vi har en effektiv vikardatabase der er opdelt i 11 områder på landsplan, derved kan vi hurtigt og enkelt minimere afstande og hjælpen når hurtigt frem.

Vores vikarer er altid fagligt klædt på til de opgave som de måtte blive stillet overfor og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten!

Du kan rekruttere vikarer indenfor nedenstående personalegrupper:

  • Sygeplejersker
  • Social og sundhedsassistenter
  • Pædagogisk assistent
  • Social og sundhedshjælper
  • Plejemedhjælper (minimum 9 måneders plejeerfaring)
  • Sygeplejestuderende

Vi garanterer at vores medarbejdere er kompetente, engagerede, veloplagte, fleksible og klar til opgaven.

Vi garanterer også at vores medarbejdere:

– Optræder venligt, høfligt og imødekommende hos kunderne.

– Udviser situationsfornemmelse i samarbejdet med det øvrige personale og medvirker til en smidig udførelse af opgaverne.

– Er diplomatiske og undgår eventuelle arbejdsproblemer, der ikke er relevant for opgaveløsningen.

– Er engagerede og arbejder omhyggeligt med fokus på kvalitet.

– Sørger for at sætte sig grundigt ind i opgaverne, f.eks. ved hjælp af journaler, samarbejdsbøger, vejledninger, forflytninger mv.

– Kender kompetenceområder og kun udfører opgaver, som de er kompetente til.

– Overholder retningslinjer på arbejdsstederne, f.eks. rygepolitik og pauseregler.

– Behandler patienter/borgere med respekt og tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation.

– Er mødestabile og ikke kommer for sent til arbejdsstedet.

– Optræder velsoignerede og er professionelt påklædt.

– Kan fremvise gyldige ID-kort.