Formålet er integration i samfundet for borgere med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ledsagelse tilbydes til borgere under pensionsalderen, 15 timer pr. måned.

Du har mulighed for at opspare dine timer, dog skal du være opmærksom på at timerne typisk frafalder efter 6 måneders opsparing.

Ordningen er til for at borgere med handicap har frihed til at planlægge aktiviteter, en tur i biografen, indkøb mv. uden af skulle belaste familie eller venner med dette.

Bevilling af ledsagelse

For at blive tilbudt muligheden for ledsagelse, bliver der bl.a. taget stilling til:

 • At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.
 • At du kan give udtryk for, ikke nødvendigvis verbalt, et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter.
 • At du er bevidst om indholdet i aktiviteten.

Rekruttering af hjælper

Du vælger altid selv hvilken hjælper du ønsker skal udføre hjælpen. Hos Helhedsløsningen ApS har vi stor respekt for at kemien er god, så oplevelsen af hjælpen bliver så optimal og tryg som mulig.

Da bevillingen af ledsagelse er tiltænkt hjælp til opgaver som ikke involverer familie eller pårørende, vil du som udgangspunkt ikke kunne ansætte nærtstående. Dog er vi altid behjælpelige med at finde egnede kandidater til udvælgelse.

Udgifter

Du skal som udgangspunkt selv afholde udgifter i forbindelse med aktiviteter. Dette omfatter udgifter til billetter af forskellig slags, udgifter til kørsel og andre udgifter forbundet med ledsagelsen.

Du skal være opmærksom på at du kan søge om en årlig godtgørelse af dine udgifter forbundet med ledsagelsen. Udgiften til løn, administration mv. afholdes naturligvis at kommunen.

Fokus på faglighed

Hos Helhedsløsningen ApS har vi stor fokus på faglighed, og netop derfor har vi alle mange års erfaring med administration af børneordninger. Vi er med andre ord en stærk samarbejdspartner, og gør brug af vores erfaring og sparring i de konkrete situationer der måtte opstå, for at finde den bedste løsning.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@helhedsloesningen.dk eller på telefon +45 70 70 70 56 for at høre nærmere om hvad et samarbejde med Helhedsløsningen ApS kan gøre for jer/dig. Vi kommer også gerne til et uforpligtende møde.

Ring på +45 70 70 70 56

Eller kontakt os via formularen.

Helhedsløsningen kan blandt andet hjælpe jer med:

 • Børneordninger
 • Ledsagerordninger
 • Respiration
 • vikarservice
 • Kurser
 • Arbejdsmiljø

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om hvad et samarbejde med Helhedsløsningen ApS kan gøre for jer/dig.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.