Børneordninger bevilges ofte efter mange forskellige paragraffer, og derfor har familierne ofte kontakt med flere af kommunens forvaltninger og dermed mange forskellige sagsbehandlere, som foretager hver deres udredning, med hver sit regelsæt for hvornår og hvordan en given hjælp kan bevilges. Dette kan hurtigt blive en uoverskuelig løsning med flere hjælpere som modvirker sammenhæng og fleksibilitet. Hos Helhedsløsningen kan vi hjælpe med at få samlet alle bevillingerne under samme tag til gavn for både familier og kommuner.

I ordninger med et handicappet barn i fokus er det vigtigt at have forældre og pårørende med. Det er vores erfaring at disse er en god sparringspartner da de har et særligt kendskab til barnets opvækst, trivsel og udfordringer.

Vi har stor respekt for de familiære forhold, og derfor har et sundt og tæt forhold til familie og pårørende høj værdi. Trivsel og tryghed hos barnet gør også arbejdspladsen bedre for medarbejderne.

Rekruttering af medarbejdere foregår sammen med både barnet og pårørende, og der er særlig fokus på medarbejderens personlighed og kvalifikationer. Det rigtige valg af medarbejdere er med til at skabe en stabil og god arbejdsplads i trygge rammer, med minimalt sygefravær og et sundt arbejdsmiljø.

Vi garanterer

  • at vi understøtter kommunens arbejde i forhold til at nå de mål, der er beskrevet i behandlingsplanen.
  • at statusrapporter sendes til sagsbehandleren efter behov/aftale. Dette sikrer en tæt og håndholdt opfølgning.
  • at vi sørger for udarbejdelse af løn mv.
  • at vi rekrutterer medarbejdere og instruerer dem så de altid er klar til opgaven.
  • at der afholdes personalemøder, så vi hele tiden er up-to-date med hvad der foregår i ordningerne.
  • den nødvendige kontakt og støtte til både borgere og hjælpere.
  • at der altid foreligger en opdateret arbejdspladsvurdering (APV).
  • afholde af MUS-samtaler.
  • kurser i forflytning, førstehjælp og hygiejne til hjælperne.

Vi garanterer 100% kvalificeret vikardækning, og råder over en effektiv og landsdækkende vikar database. Hjælperne er ufaglærte, med mindre andet er aftalt med den bevilgende myndighed. Alle vores hjælpere er fagligt klædt på til de opgaver som de bliver stillet, så udførelse af arbejdet har høj kvalitet.

Hos Helhedsløsningen ApS har vi stor fokus på faglighed. Vi har alle mange års erfaring med administration af børneordninger, og er derfor en stærk samarbejdspartner, der gør brug af vores erfaring og sparring i de konkrete situationer der måtte opstå, for at finde den bedste løsning.

Har du spørgsmål eller ønsker råd og vejledning er du velkommen til at kontakte Lene Dreier på 31 52 04 12.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@helhedsloesningen.dk
eller på telefon 70 70 70 56 for at høre nærmere om hvad et samarbejde med Helhedsløsningen ApS kan gøre for jer/dig.

Vi kommer også gerne til et uforpligtende møde.