Handicappede kan ofte få hjælp ud fra flere sammensatte, og af hinanden, uafhængige bevillinger som ofte kan blive til et uoverskueligt og uhensigtsmæssigt “kludetæppe”.

Vi kan være kommunen behjælpelig med at få samlet alle disse bevillinger under ét tag, så bevillingerne til borgere bliver udnyttet mest optimalt og bliver mere overskuelig for alle parter.

Hos Helhedsløsningen ApS har vi stor fokus på faglighed. Vi har alle mange års erfaring med administration af helhedsløsninger, og er derfor en stærk samarbejdspartner, der gør brug af vores erfaring og sparring i de konkrete situationer der måtte opstå, for at finde den bedste løsning.

Vi garanterer 100% kvalificeret vikardækning, og råder over en effektiv og landsdækkende vikar database. Alle vores hjælpere er fagligt klædt på via blandt andet supervision og instruktion til de opgaver som de bliver stillet, så udførelse af arbejdet har høj kvalitet.

Som kommune er det vigtigt at være tryg omkring valg af leverandør, og dette sikrer vi

  • med løbende rapporteringer efter aftale.
  • med at der altid foreligger en opdateret arbejdspladsvurdering (APV).
  • ved afholdelse af MUS-samtaler.
  • ved afholdelse af kurser i forflytning, førstehjælp og hygiejne.
  • korrekt og gennemsigtig udarbejdelse af løn og viderefakturering.
  • instruktion og rekruttering af medarbejdere.
  • ved afholdelse af personalemøder, så vi hele tiden er up-to-date med hvad der foregår i ordningerne.
  • med nødvendig kontakt og støtte til hjælper og borger.