Som arbejdsgiver og arbejdsleder for handicaphjælperne, udarbejder Helhedsløsningen arbejdspladsvurderinger (APV) hjemme hos alle borgere. Arbejdspladsvurderingen har til formål at lokalisere evt. gener på arbejdspladsen, som omhandler både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der udarbejdes efterfølgende en handleplan for, hvordan eventuelle mangelfulde forhold kan ændres.

APVén skal ses som et redskab til, at sikre hjælpernes arbejdsplads, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hos Helhedsløsningen udarbejder vi APVén kort tid efter, en ny ordning er startet op. APV’en skal efterfølgende revurderes minimum hvert 3. år. Helhedsløsningen er ansvarlige for, at APV’en bliver revurderet til tiden.

Det vil altid være vores arbejdsmiljøansvarlige medarbejder, Lene Dreier der udarbejder APVérne. Hun repræsenterer endvidere også arbejdsmiljøorganisationen (AMO) sammen med formand, Morten Jørgensen og arbejdsmiljørepræsentanterne, Malte Hansen og Charlotte Birkling.

Når APV og handleplan er udarbejdet, vil borger modtage en kopi som skal ligge tilgængeligt i hjemmet for hjælperne. Hvis den tilknyttede kommune skal drages ind i eventuelle problemstillinger modtager de også en kopi.

Arbejdsskader

Skulle en hjælper alligevel være uheldig og pådrage sig en arbejdsskade, skal han/hun kontakte Helhedsløsningen hurtigst muligt, så vi kan indberette skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Går der for lang tid inden skaden bliver indberettet, er det ikke sikkert, at skaden bliver anerkendt og dermed kan forsikringen ikke dække. Det samme gælder, hvis skaden slet ikke bliver indberettet.

I tilfælde af en arbejdsskade kan du kontakte: lene@helhedsloesningen.dk

Samarbejde om et godt arbejdsmiljø

Vi opfordrer alle vores borgere og deres hjælpere til at henvende sig, hvis der kommer nye hjælpemidler i hjemmet eller hvis nogle af arbejdsgangene er tunge eller ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.