Vi tilbyder en helhedsløsning til borgere med behov for hjælp i eget hjem, men som ikke kan håndtere et arbejdslederskab (BPA).

Hjælpen kan bestå af personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og forskellige støttefunktioner til borgere med en funktionsnedsættelse eller til familier med behov for aflastning eller støtte.

Når kommunen beder Helhedsløsningen om at udføre opgaven

  • sendes der til dig som sagsbehandler statusrapporter efter behov/aftale. Dette sikrer dig en tæt og håndholdt opfølgning.
  • sørger vi for udarbejdelse af løn
  • rekrutterer vi medarbejdere og instruerer dem så de føler sig klar til opgaven.
  • holdes der personalemøder så vi hele tiden er up-to-date med hvad der foregår i ordningerne
  • har vi den nødvendige kontakt med borger og hjælper.
  • foreligger der altid en opdateret arbejdspladsvurdering (APV)
  • afholder vi MUS-samtaler,
  • tilbydes kurser i forflytning, førstehjælp og hygiejne til hjælperne.

Rekruttering af medarbejdere foregår sammen med borgeren og evt. pårørende, og der er særlig fokus på medarbejderens personlighed og kvalifikationer. Det rigtige valg af medarbejdere er med til at skabe en stabil og god arbejdsplads i trygge rammer, med minimalt sygefravær og et sundt arbejdsmiljø.

Vi garanterer 100% kvalificeret vikardækning, og råder over en effektiv og landsdækkende vikar database. Hjælperne er ufaglærte, med mindre andet er aftalt med den bevilgende myndighed.

Alle vores hjælpere er fagligt klædt på via blandt andet supervision og instruktion til de opgaver som de bliver stillet, så udførelse af arbejdet har høj kvalitet.

Hos Helhedsløsningen ApS har vi stor fokus på faglighed. Vi har alle mange års erfaring med administration af helhedsløsninger, og er derfor en stærk samarbejdspartner, der gør brug af vores erfaring og sparring i de konkrete situationer der måtte opstå, for at finde den bedste løsning.