Når man har en respirator eller brug for anden respiratorisk overvågning handler det om at være tryg. Det udførende personale i en respiratorisk ordning arbejder på delegation fra respirationscentrene, og skal derfor certificeres derfra. Certificeringen foregår på de 3 respirationscentre i Danmark RCØ (Glostrup), RCV (Århus) og RCS (Odense) Helhedsløsningen sørger for at hjælperne er certificeret og oplært.

Rekruttering af medarbejdere foregår sammen med borgeren og evt. pårørende, og der er særlig fokus på medarbejderens personlighed og kvalifikationer.

Det rigtige valg af medarbejdere er med til at skabe en stabil og god arbejdsplads i trygge rammer, med minimalt sygefravær og et sundt arbejdsmiljø. Alle vores hjælpere er fagligt klædt på via blandt andet supervision og instruktion til de opgaver som de bliver stillet, så udførelse af arbejdet har høj kvalitet.

Vi garanterer 100 % dækningsgaranti, hvilket betyder, at vi forpligter os til at stille med en kvalificeret vikar med nødvendige certificeringer, hvis der opstår en akut situation.

Når Helhedsløsningen skal varetage en respiratorisk ordning

– Vil der blive sendt løbende statusrapporter og holdt statusmøder med kommunerne og regionerne.

– Sørger vi for at der altid foreligger en opdateret arbejdspladsvurdering (APV), afholdelse af MUS-samtaler, kurser i forflytning, førstehjælp og hygiejne.

– Opfylder vi kravet om at hjælperne skal på et Brand- og førstehjælpskursus. Vi har vores egne kvalificerede instruktørkonsulenter som har undervist i mange år og som kan tilbyde undervisning med det nyeste udstyr

– Varetager vi al kontakt og koordinering med respirationscentrene og daglig indrapportering til disse med opfølgning på de respiratoriske afvigelser.

– Ved samfinansiering mellem kommune og region, sørger vi for koordineringen og oplæringen af personalet.

– Sørger vi for udarbejdelse af løn

– Rekrutterer og instruerer vi medarbejdere.

– Holdes der løbende personalemøder så vi hele tiden er up-to-date med hvad der foregår i ordningerne

– Holder vi den nødvendige kontakt med borger og hjælper.

Hos Helhedsløsningen ApS har vi stor fokus på faglighed. Vi har alle mange års erfaring med administration af helhedsløsninger, og er derfor en stærk samarbejdspartner, der gør brug af vores erfaring og sparring i de konkrete situationer der måtte opstå, for at finde den bedste løsning.

Du er velkommen til at kontakte os på info@helhedsloesningen.dk eller på telefon +45 70 70 70 56 for at høre nærmere om hvad et samarbejde med Helhedsløsningen ApS kan gøre for jer/dig. Vi kommer også gerne til et uforpligtende møde.